Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

UPES

 

 

Velnala (Inčukalna)

Inčukalna Velnala atrodas 800m lejpus Murjāņu tilta Gaujas kreisā pamatkrasta nogāzē. Tā ir viena no interesantākajām alām kā no ģeoloģskā, tā no speleoloģiskā un arī no vēsturiskā viedokļa. Šo alu jau 1790.gadā aprakstījis J.Broce.

Caur šauru ieeju ceļotājs nonāk lielā zālē un nokļūst tumsas valstībā, kur pretī vienīgi spīguļo avota ūdeņi, bet no halles gaitenis aiziet dziļā klintī. Senatnē avotiņam piedēvētas dziedinošas spējas un tajā mesta nauda, jo ticēja, ka ar avota ūdeni var ārstēt jebkuru kaiti.

Par pašu Velnalu teika stāsta: "Senos laikos šajā alā pilnā mierā velns esot dzīvojis ilgus gadus. Reiz velns esot apkaitinājis Pērkontēvu. Tas dzinies viņam pakaļ un panācis, kad velns patlaban gribējis alā doties. Pērkons spēris, bet pašu velnu nav ķēris, tikai krietnu gabalu no klints nospēris. Velns manījis, ka še viņam miera tā kā tā nebūs, un tadēļ atstājis savu līdzšinējo mitekli.

Lielās alas dibenā esot mazāas alas sākums, pa kuru lienot varot sasniegt telpas, kurās velns dzīvojis: tur stāvot apklāts galds un pie sienas gulta, kurā velns gulējis. Tikai neviens nevarot tur ilgāk uzturēties, jo apakšā esot pagrabs un šai pagrabā velns važām esot piekalis viņa rokās kritušās dvēseles. Šīs dvēseles trokšņojot, lūgdamās lai atpestījot. Velns, bīdamies, ka tomēr kāds drošsirdīgs neatgadās, kas uzņemtos šo atpestītāja darbu, pielicis savu uzticamo kalpu par sargu, lai tas uguni izpūš, ja kāds alā ietu un ar uguni ko meklētu. (Uguns pūtējs alā gan laikam ir caurvējš, jo domājams, ka alai arī otrs gals ir vaļā.) Alai otrā pusē ir dīķis. Labās puses dīķi sauc par Aukstuma dīķi, jo tā ūdens vienmēr auksts." (Prof.P.Šmits "Latviešu pasakas un teikas", XIV.)

 

Izdarot alas un apkārtes uzmērījumu atklājies interesants fakts - alu divas reizes šķērso strauts. Pirmo reizi tas šķērso alas šauro eju pa augšu (ala atrodas zem strauta). Otrreiz tas pats srauts šķērso alu apakšā pa alas grīdu. Atrodoties alas tumsā pilnīgā klusumā, var dzirdēt savādas, tālas pazemes skaņas. Varbūt "raud velna pieķēdētās dvēseles"?

Velnalas garums ir 16m. Kupolveidīgo griestu augstums alas zālē sasniedz 4.1m. Velnala ir sufozijas ala.

Alas avota temperatūra ir +7C, bet Aukstā dīķa ūdens temperatūra +17C - tātad nemaz ne tik auksts!

 

 

Citi Gaujas ieži un vietas:


Campo > Maršruti > Inčukalna Velnala

Lapu uztur: Inno.web