Maršruti
Pasākumi
Noma
Veikals
Kontakti
Klubs
   
Reģistrēties Login
Kāpēc reģistrēties?
 
 

NOMA

 

 

Kas ir un kas nav rezervēšana?

Nomas inventāra rezervēšana ir process, kurš rada divpusējas saistības, kuras uzņemas:

  1) no vienas puses Iznomātājs - nomas resursa īpašnieks;
  2) no otras puses šī resursa potenciālais Nomnieks.

 

Šī procesa rezultātā Nomnieka izvēlētās nomas resursa vai, Campo gadījumā, tūrisma inventāra vienības uz pieprasīto laiku tiek rezervētas (atliktas) konkrētam Nomniekam. Tas nozīmē, ka Iznomātājs zaudē iespēju šo inventāru uz pieprasīto laiku iznomāt Citam nomniekam, savukārt Nomnieks iegūst pārliecību (garantiju), ka viņa pārgājienam netrūks rezervēto lietu.

 

Rezervēšana NAV tādu saistību vienpusēja uzņemšanās, kuru rezultātā Iznomātājs ierobežo savas tiesības brīvi rīkoties ar savu paša mantu. Saistības uzņemas abas puses vai neviena: Iznomātājs neiznomā rezervēto inventāru citiem (pat ja rodas izdevīgāki un ilgāka termiņa pasūtījumi) un Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam atteikuma komisijas maksu gadījumā, ja rezervācija tiek atsaukta un darījums nenotiek vai notiek daļēji.

 

Komisijas maksas lielumu un aprēķina kārtību nosaka un regulē nomas līguma noteikumi. Ievērots princips - jo vēlāk un tuvāk pasūtījuma izpildes datumam tiek veikts atsaukums, jo dārgāk tas sanāk! Šāda kārtība un tarifi atspoguļo ticamību ar kādu Iznomātājs var panākt savu nomas resursu noslodzi atteikumu gadījumos.

 

Gadījumā, ja pasūtījums tiek izpildīts atbilstoši sākotnējai rezervācijai, maksa par šo pakalpojumu netiek ņemta.

 

Inventāra rezervēšana sniedz jums papildu ērtības un pārliecību, bez tās grūti iztikt atpūtas sezonas karstumā, kad vērojams resursu deficīts, taču rezervēšana nav obligāta. Apvienojot nedaudz pūļu un veiksmes, līdzīgus rezultātus var panākt bez šādu saistību uzņemšanās, tiesa, ne vienmēr... , tāpēc rezervējiet tad, kad zinat ko un kad vēlaties!

 

Skat. arī sadaļu: "Rezervācijas atsaukumu reģistrācija un kompensāciju politika"

Campo > Noma > Skaidrojums par rezervācijas saistībām

Lapu uztur: Inno.web